Copyright 2017 - DOSA in samenwerking met IMACT

Het nieuwe jaarverslag wordt altijd in het 2e kwartaal van het jaar gepubliceerd. Het is de ervaring van DOSA dat de eerste maanden van het nieuwe jaar vaak nog meldingen van het voorgaande jaar binnenkomen. Om het jaarverslag en de analyse zo volledig en zuiver mogelijk te houden, is gekozen voor de publicatie in april.

Hieronder vindt u de analyse van de meldingen van 2016. DOSA bedankt alle melders heel hartelijk voor hun bijdrage en wenst hen, indien van toepassing, een voorspoedig herstel!