Copyright 2019 - DOSA in samenwerking met IMACT

Het jaarverslag wordt normaliter in het 2e kwartaal van het jaar gepubliceerd. Het is de ervaring van DOSA dat de eerste maanden van het nieuwe jaar nog meldingen van het voorgaande jaar binnenkomen. Maar het analyseren van de gegevens van 2018 is in volle gang en op de Duikvaker 2019 wordt het concept verslag besproken met ketenpartners.

DOSA bedankt alle melders heel hartelijk voor hun bijdrage en wenst hen, indien van toepassing, een voorspoedig herstel!