Copyright 2017 - DOSA in samenwerking met IMACT

Hieronder vindt u per meldingsoort een overzicht. Het betreft de rubrieken:

Sportduiken
Technisch duiken
Freediven
Melding door derden

DOSA heeft er bewust voor gekozen om de informatie geanonimiseerd en daarmee summier te houden. Dat is ook de reden dat de duikplaatsen niet meer bij een incident worden vermeld. April 2018 wordt het jaaroverzicht van 2017 gepubliceerd en daarin zijn de conclusies van de ongevals-analyses en aanbevelingen terug te lezen. DOSA vertrouwt erop dat de meeste duikers op basis van de informatie in de kolom 'Toedracht' in staat zijn om vast te stellen waar in grote lijnen de leermomenten zitten.

 

Rubriek sportduiken

DOSA-ID Datum Tijd Weer Zicht Toedracht
52  26-nov-17  11.00  half bewolkt goed  
Cursist: Duiker 1 (2*)
Buddy Cursist: Duiker 2(2* + Redden)
Extra buddy: Duiker 3 (3*)
Oefen situatie: een 2* duiker in opleiding voor de specialisatie
redden. Van deze specialisatie zijn alle onderdelen afgerond, behalve
de reddingsopstijging. De reddingsopstijging is al wel meerdere malen
geoefend. De duiker zou de reddingsopstijging moeten beheersen op het
niveau van een 2* duiker.
 
Geschiedenis:
Tijdens laatste opleidingsdag heeft Duiker 1 meerdere malen met de
Instructeur de reddingsopstijging geoefend. Als ze dit moest doen voor
een beoordeling dan ging deze te snel of ze zakte terug qua diepte.
Als ze dit onverwachts moest doen, ging het goed. Duiker 1 heeft
daarna nog een keer met Een andere instructeur de reddingsopstijging
geoefend, ook deze was te snel.
 
Duiker 1 heeft nieuwe vinnen gekocht, waar ze nog niet vaak mee heeft
gedoken. Deze zitten wel erg lekker en daarom heeft ze ze nu
meegenomen.
Duiker 2 heeft een nieuwe uitrusting waar hij een paar duiken mee
heeft gemaakt.
Beide duikers geven aan comfortabel te zijn in hun "nieuwe"
uitrusting.
 
Zondag 26 november.
Om 09.30 uur gestart met de briefing. Duiker 1 heeft nog niet eerder
met Duiker 2 als buddy slachtoffer gedoken. Om de druk bij Duiker 1
weg te nemen van een opleidingsduik stelt de Instructeur voor dat ze
samen met Duiker 2 en Duiker 3 één oefen opstijging maken, indien
nodig twee met het idee dat ze alvast kan wennen aan de uitrusting van
de buddy. De Instructeur wacht in ondiep water. Beide duikers hebben
een 2* duiken brevet en zijn gebrevetteerd om een reddingsopstijging
onder deze omstandigheden te maken. 
 
Na de eerste opstijging is Instructeur naar Duiker 1, Duiker 2 en
Duiker 3 toe gezwommen om de nabespreking te volgen. De opstijging was
aan de snelle kant. Duiker 1 is vol vertrouwen dat de volgende
opstijging goed zou gaan en wil geen extra oefen opstijging. 
 
Instructeur, Duiker 1, Duiker 2 en Duiker 3 dalen af naar 8 meter en
zwemmen vandaar naar 10 meter. Duiker 2 kwam bij de afdaling met beide
voeten op de bodem terecht; rechtstandig en zwem / wandelde daarna
naar het diepere gedeelte, waar hij bleef staan als slachtoffer.
Duiker 1 begint de reddingsopstijging en komt met haar voeten niet bij
de grond als ze Duiker 2 vastpakt. Deze reddingsopstijging gaat goed
van 10 tot 3 meter. Daar zakt ze terug naar 9 meter en stijgt daarna
met meer dan 20m per minuut op. 
 
Aan de oppervlakte is deze opstijging door de Instructeur besproken.
Duiker 1 was zich niet bewust dat ze van 3 naar 9 meter terug gezakt
was, maar wil het graag nog een keer proberen. Duiker 2 is
aangesproken op zijn positie in het water en geeft aan dat komt door
zijn nieuwe uitrusting waarmee hij nog niet vertrouwd is. 
 
Allen dalen opnieuw af voor een volgende poging. Duiker 3 geeft op 5
meter aan dat hij niet kan klaren en daar blijft hangen. Het zicht is
dusdanig goed, dat hij vanaf 5 meter diepte de bodem kan zien en vice
versa. Instructeur, Duiker 1 en Duiker 2 bereiken de bodem bij het
zeilbootje en de lijn. Weer komt Duiker 2 met beide voeten (verticaal)
op de bodem terecht. Om even wat rust te creëren zwemmen ze wat rond
het wrakje. Naast het wrakje is een mooi plat stuk waar de
reddingsopstijging kan starten. Diepte 12meter. 
 
Duiker 2 gaat hier weer op de bodem staan. Duiker 1 pakt hem vast en 
begint de opstijging. Net nadat Duiker 1 wat lucht in de wing van
Duiker 2 gedaan heeft, gaat Duiker 2 net iets anders staan. Dit geeft
mogelijk het idee bij Duiker 1 dat ze aan de opstijging zijn begonnen
en begint met afblazen. Tegelijkertijd is ze druk aan het mee vinnen.
Duiker 2 staat echter nog steeds op de bodem. Door het staan op de
bodem en stevig vinnen van Duiker 1 ontstaat er enorme stofwolk.  Na
een korte periode beginnen Duiker 2 en Duiker 1 om hun as te draaien
op te bodem. Op dat moment besluit Instructeur de poging te
onderbreken. Hiervoor houdt hij zijn vuist tussen het gezicht van
Duiker 1 en Duiker 2. Duiker 2 ziet deze, Duiker 1 niet. Doordat
Duiker 1 niet reageert duw de instructeur Duiker 2 van Duiker 1 af,
waarbij de instructeur Duiker 2 en Duiker 1 vast houdt. Duiker 2
stabiliseert zichzelf. In de tussentijd komt Duiker 3 naar beneden,
omdat hij in de gaten heeft dat er iets niet goed gaat. 
 
Na het los laten van Duiker 2 hangt de instructeur net boven de
stofwolk met Duiker 1. Ze geeft aan dat ze een vin mist, door naar
haar voet te wijzen. Als de instructeur haar in de ogen kijkt, heeft
ze enorm grote ogen. Daarna reageert ze nergens meer op. Als de
instructeur het teken geeft voor opstijgen reageert ze hier niet op.
Nogmaals geeft de instructeur aan dat ze gaan opstijgen en weer
reageert ze nergens meer op. Op dat moment besluit instructeur om een
reddingsopstijging te maken. Boven gekomen, begint Duiker 1 direct te
roepen dat ze haar vin kwijt is en is niet voor rede vatbaar. Na een
korte tijd komt ze weer op adem en komt tot rust. Duiker 2 en Duiker 3
zijn inmiddels ook boven.
 
Instructeur bespreekt even kort of Duiker 2 en Duiker 3 of met zij
samen nog verder duiken, maar dit zien ze niet zitten. Ze zwemmen
gezamenlijk terug naar de kant. Duiker 1 raakt weer in paniek dat ze
niet weet hoe ze naar de kant moet zwemmen. Hierop brengt instructeur
haar met een duwgreep naar de kant.
 
Bij de kant aangekomen loopt iedereen zelfstandig naar de auto's en
kleden zich om. Bij het omkleden is niks bijzonders te zien. Na het
omkleden valt het op dat Duiker 1 enorm trilt/rilt. Hierop geeft
Instructeur haar een beker warme koffie en zet haar uit de wind in de
kofferbak van zijn auto. In eerste instantie verwacht hij dat ze het
koud heeft na de duik. Ze geeft zelf aan vooral koude voeten te
hebben, terwijl haar handen enorm trillen. Bij het nabespreken van de
duik blijkt dat Duiker 1 niks heeft meegekregen van wat er mis gegaan
is en hoe ze boven gekomen is. Al pratend (in totaal een uur) komt ze
meer tot rust en neemt het trillen van de handen af.
 
Na de duik is Duiker 2 ook nog aangesproken op zijn positie in het
water. Zeker van een 2sters duiker wordt verwacht dat deze zijn trim
onder controle heeft, ook al is het een nieuwe uitrusting. Waarbij
staan op de bodem bij een reddingsopstijging helemaal niet toegestaan
is. 
 
Na nadere analyse geleerde lessen:
Achteraf gezien was het wellicht beter geweest om zuurstof toe te
dienen na de duik. Duiker 1 heeft op dat moment 3 te snelle
opstijgingen vanaf 10 meter gehad, heeft mogelijk een black out gehad
op 12m door de combinatie van totale focus op de opstijging, hard
werken en mogelijk oppervlakkig ademhalen met stikstof opbouw tot
gevolg?
 
Het vermoeden  bestaat dat duiker 1 de opstijging doet zonder gebruik
te maken van haar instrumenten. Dit is nog niet geverifieerd, maar
aanleiding voor dit vermoeden zijn:
* Bij de eerste poging zakken de duikers terug van 3 naar 9 meter,
terwijl Duiker 1 dit zelf niet in de gaten heeft gehad.
* Bij de tweede poging komen de duikers niet los van de bodem, terwijl
Duiker 1 wel het vermoeden heeft los te komen.
* Duiker 1 heeft bij instructeur 2 aangegeven de methode van belletjes
volgen te willen gaan toepassen.  Instructeur 2 heeft haar dit
afgeraden. Bij instructeur 1 was niet bekend dat Duiker 1 mogelijk de
belletjes wilde volgen in plaats van de voorgeschreven methodiek te
51 28-aug-17 21.00 zonnig zeer goed
Tijdens
deze avond had ik eerst een kort duikje gemaakt. Mijn buddy ging het
water uit en ik wou nog even snorkelen, het water was te lekker.
Bij Tolenburg liggen opjecten op de bodem en aan het oppervlak hangt
een boei. Ik besloot dat ik wel zo'n opject wou bekijken en vlak naast
de boei maakt ik een hoekduik. Op 7 meter bleef ik in een keer met een
ruk hangen. ik draaide om me as om te zien wat er aan de hand was, ik
zag dat ik met mijn voet vast zat in het touw van het object en boei.
Waarschijnlijk heb ik met mijn voet een zwemslag gemaakt en zo het
touw om mijn voet gesslagen en doordat ik om te kijken om me as
draaide er nog een extra lus bij gemaakt. Ik probeerde me natuurlijk
meteen los te krijgen maar dat lukt niet. Als ik me naar me voet toe
buig dan trek ik de lus strakker door me gewicht. Me voet eruit
trekken lukte ook niet omdat ik het touw gewoon mee trok ipv me voet
uit de lus. Ik had me buitenvinnen aan wat het allemaal nog lastiger
maakte. Toen me poginge niet lukt schrok ik even heel erg, maar
gelukig raakte ik niet in paniek en dacht ik bewust na, het is grappig
hoe lang enkele seconden in zo'n situatie lijken te duren. Ik heb het
idee dat ik best lang even heb zitten denken en mezelf rustig heb
zitten maken, maar in werkelijkheid moeten dus maar enkele seconden
zijn geweest. Toen ik dus weer er was heb ik me buiten vin uit gedaan
en toen lukte het me wel om me voet uit de lus te krijgen.  Toen snel
naar het oppervlak om op adem te komen.  
Ik meld dit omdat het heel makkelijk anders had kunnen aflopen.
Doordat ik al op 7 meter zit is de tijd die je hebt om je los te maken
beperkt.  In de opleiding train je onderwater stress veel, dus ik denk
dat ik daar wel wat aan te danken heb.  Ik denk niet dat ik voortaan
alleen nog maar met een buddy snorkel, maar ik ben me wel meer van het
risico bewust. 
36 8-jul.-17 10:20 zonnig 3 Aan het eind van een rustige duik zonder problemen wordt besloten vanaf ongeveer 9 meter via de bodem richting dijk te zwemmen. De aandacht van duiker 1 wisselt regelmatig van duiker 2 naar omgeving en terug. Duiker 2 ligt even stil, duiker 1 ligt net iets achter duiker 2 en kan niet zien wat deze doet maar het lijkt niets ongewoons (even een diertje bekijken o.i.d.). Duiker 2 begint onverwachts vanaf 8 meter recht omhoog te zwemmen, en duiker 1 kan dit niet meer voorkomen. Duiker 1 stijgt rustig op om duiker 2 te checken. Duiker 2 bleek een vol masker te hebben welke niet meer geklaard kon worden. In paniek vergat duiker 2 te signaleren naar zijn buddy en begon een noodopstijging. Hierbij is het masker kwijt geraakt. Beide duikers ongedeerd.
31 4-jun.-17 11:50 zonnig goed Tijdens de duik voelt Duiker 1 zich onwel en maakt dat kenbaar aan Duiker 2. Samen zetten ze de opstijging in om de duik af te breken. Op trapdiepte gekomen voeren ze nog een veiligheidsstop uit. Aan de kant verlaat Duiker 2 het water om zijn materiaal af te doen. Daarop helpt hij Duiker 1 uit het water en begeleid hem naar boven. Daar wordt Duiker 1 ook ontdaan van zijn trimvest met fles. Duiker 1 klaagt over een drukkende pijn in de borst. Duiker 2 draagt, terwijl de partners bij Duiker 1 zijn, zijn materiaal naar de auto en begeeft zich terug bij Duiker 1.
Op een bepaald ogenblik geeft Duiker 1 aan zich erg onwel te voelen en raakt buiten bewustzijn. Ondanks adequate reanimatie, een arts ter plaatse, toedienen van zuurstof en hulpdiensten overlijdt Duiker 1 ter plaatse. Duiker 1 is volgens de melder vermoedelijk overleden door een hartaderbreuk.
30 30-apr.-17 11:00 zonnig weinig Afgelopen weekend (28-30 april) waren wij met de duikvereniging in Zeeland. We hadden veel onervaren duikers bij ons, waardoor we veel duiken in de Grevelingen hebben gemaakt. Een van onze duiken hebben we gemaakt bij de duikstek “ ’t Koepeltje”.
 
Hier is een mooie steiger aangelegd, voorzien van een duiklift voor gehandicapte duikers. Deze lift staat duidelijk aangegeven, en is door ons uiteraard niet gebruikt. Wat alleen niet aangegeven staat, is dat er aan de steiger onderwater een platform/uitsteeksel is bevestigd, op een hoogte van ̴1m onder het wateroppervlakte. Vanwege de wind, welke op de kant stond die ochtend, was het zicht op ondiepere delen troebel. Het platform was hierdoor niet zichtbaar vanaf de steiger.
 
Tijdens het te water gaan vanaf deze steiger, middels een schredesprong, hebben twee van onze duikers zich bezeerd aan dit platform. Een van de duikers heeft haar enkels bezeerd. De andere duiker heeft zijn knie bezeerd en loopt momenteel nog steeds moeizaam. Omdat het platform zowel aan de linker- als de rechterkant van de invalidenlift is bevestigd, was het mogelijk dat beide duikers tegelijkertijd sprongen, waardoor ze elkaar niet tijdig konden waarschuwen.
 
NB DOSA: De NOB heeft inmiddels de beheerder aangeschreven om een waarschuwingsbord te plaatsen. DE beheerder heeft aangegeven hier op korte termijn gevolg aan te geven.
27 9-jun.-17       Ik wil graag een melding doen van een ongeval met een nieuwe kraan die ik gisteren gemonteerd had op mijn fles.Voor zover ik weet zijn zowel fles als kraan voorzien van draad M25x2 toch is gisteren tijdens de eerste keer vullen gelijk de kraan van de fles geklapt.
Fles in 1988 gekocht bij eurodiving Amsterdam, rechte draad, altijd goedgekeurd zonder problemen.
Nieuwe kraan aqualung, v vorm dubbele kraan, verpakking met serienummers nog in mijn bezit. Splinternieuw, aangeschaft in verband met de nen/en 250.
Gelukkig is er alleen materiële schade.
Alle onderdelen heb ik in mijn bezit en stel ik graag ter beschikking
voor onderzoek. Vooral omdat ik zelf wil weten of ik iets verkeerd heb
gedaan. Of dat er een productieafwijking of fout is en er gewaarschuwd
kan / moet worden voor de combinatie fles kraan.
26 15-mei-17 12:00 zonnig Matig tot slecht geen letsels aanwezig behalve gekrenkt ego, en vertrouwen
25 28-mei-17 17:15 zonnig 6mtr Assisteren opleidingsduik 1* (Duiker 1 en Duiker 2) Start rond 17 uur.
(Duiker 3 is de Instructeur, ik 4* assistent in deze)
 
Duik 2x afgebroken!
Duiker 1 kon niet klaren. Als haar buddy heb ik haar naar de kant gebracht en vervolgens naar Duiker 3 en Duiker 2 gezwommen (die al verder waren gegaan) om te melden dat Duiker 1 de duik afgebroken had.
Nog net een snelle opstijging gezien van Duiker 2 die Duiker 3 omhoog bracht (als oefening) en daarna zelf ook opgestegen.
 
Aan oppervlakte gaf Duiker 3 aan zich niet lekker te voelen (zeeziek gevoel). Dat gaf hij bij de kant voor de duik begon ook al aan.
(er was lichte deining en tijdens het wachten op cursisten kreeg hij
wat last)
Samen met cursist Duiker 2, Duiker 3 naar de kant gesleept aan oppervlakte.
Onderweg kreeg Duiker 3 ineens kramp in been. Dat heb ik verholpen. (hij
zei later dat hij nooit kramp heeft)
 
Aan de kant gekomen kon hij er zelf uit met wat hulp om zijn vinnen
uit te doen, maar op de kant zwalkte hij een beetje.
Snel ondersteuning geboden en geholpen uit BCD te komen.
Hem laten zitten op de grond en nat pak geopend op de borst.
Vervolgens heb ik hem water gegeven tegen misselijkheid en warmte.
Later bleek dat Duiker 3 véél te weinig had gedronken met deze warmte.
(2 kopjes koffie en een beetje Jus op de hele dag)
Waarschijnlijk (achteraf bezien) had hij last van (milde) warmtestuwing.
Na twee flesjes water en rust (ruim half tot 1 uur) ging het beter met Duiker 3 en voelde hij zich goed genoeg om zelf naar huis te rijden.
 
Wel steeds doorgevraagd of hij geen andere (deco-achtige) klachten had, maar dat was niet het geval.
Enerverende 'duik' al met al.
 
Totaal aantal opstijgingen vandaag rond de 4 voor hem vanaf een meter of 7. (3 in voorgaande duik)
 
Context;
Duiker 3 is 70 jaar oud.
Dit was de tweede duik direct aansluitend op een korte voorgaande duik van 23 minuten met 2 andere cursisten. Daarin ging alles goed, geen bijzonderheden.
De tweede duik duurde voor mij slechts 6 minuten, dus voor hem ook ongeveer.
24 9-apr.-17 13:00 half bewolkt 10 Tijdens het oplaten van een deco boei vanaf 25 m een afblazende automaat
geen hulp van mijn buddy
ongecontroleerde opstijging vanaf 25 m binnen 1 minuut
aan de oppervlakte stopt automaat met blazen met nog 18 bar over in een 15 l fles

 

Rubriek Technisch Duiken

 

DOSA-ID Datum: Soort lokatie: Toedracht
46 25-09-2017  Zee
Aanvulling:
Daarna vier diepe duiken (41 meter) gemaakt waarbij ik 15 a 20 minuten deceo te pakken had op 50%
Vermoedelijk een restant belletje stikstof achtergebleven van duik in Nederland. Deze is vermoedelijk losgekomen doordat ik naar Cyprus ben gevlogen. 
Daarna is het door 4 diepe deco duiken te maken waarschijnlijk nog erger geworden. 
Symptomen kwamen op Cyprus naar voren. De oorzaak ligt waarschijnlijk in Nederland.
Pijn in linker
kuit. Verminderd gevoel in bovenbeen. Verminderde reflex linkerknie. 
1 10-feb.-17 Zwembad Het was een proefduik in een zwembad met een rebreather. De aanvang was top sympathieke mededuikers. Ze haalde het apparaat uit elkaar was voor mij wel abacadabra wanneer je er geen opleiding in gehad hebt. De basis werd goed uitgelegd.
Bij het testen dan het apparaat werd er aangegeven dat het wel veel zwaarder ademde dan een persluchtset.
Omdat ik zeer enthousiast was wilde ik de meest luxe als eerste proberen.
 
Na twee slagen dacht ik eigenlijk al dit is wel heel zwaar. Als ik rechtop ging hangen was het iets minder. Eerste wat ik dacht was nou…. 100m diepte met zo’n ding ga in niet doen. Maar ik kreeg toch adem en ging door.
 
Op zich was het gewoon een baantje en voelde me niet zozeer benauwd maar kreeg wel steeds ongemakkelijker gevoel. Ik bleef heel bewust lang ademen. Maar toen ik dacht naar boven of alternatief die ik al beetgepakt had (was bang dat anders rebreather vol zal lopen) werd ik wakker op de kant.
Ik voelde mezelf eigenlijk al gelijk weer heel goed en was meer verbaast over de black-out.
Ik scheen er als een lijk bij te liggen wit en blauwe lippen. De sfeer was er een beetje uit maar uiteindelijk hebben we een leuke avond gehad.
 
Ik heb op de kant hetzelfde apparaat nog een keer getest en toen was de ademhaling heel anders. Niet licht maar ook zeker niet zo zwaar als toen ik het water in ging. Toen proefde ik de circulatie.
Ik heb wel last van lekker eten maar conditie is top. Ik sport veel. Hardlopen krav maga. Had en heb nog wel een vorm van stress ivm recent overlijden van een familielid.
Lichamelijk heb ik nog nooit klachten gehad tijdens perslucht duiken.
 
Ik heb geen ervaring met rebreaters en weet dus niet de oorzaak.
Mijn fout: LES 1 1* Als iets niets goed aanvoelt geen eigenwijs OK teken geven

 

Rubriek Freediven

Nog geen meldingen in 2017

 

Rubriek meldingen van derden

DOSA- ID Datum voorval: Bron melding: Beschrijving voorval:
53 24-sep-2017 DOSA
BROUWERSHAVEN - Bij Brouwershaven zijn zondag aan het
einde van de middag twee duikers in problemen gekomen.

De twee waren rond 17.15 uur aan het duiken bij duiklocatie Nieuwe
Kerkweg in Den Osse. De twee waren volgens een politiewoordvoerder op
diepte toen één van de twee in paniek raakte en te snel naar boven
ging. De buddyduiker voelde zich ook niet goed en er kwamen twee
ambulanceteams en een traumateam ter plaatse om zich over de duikers
te ontfermen.

Nadat de duikers ter plekke uitgebreid in ambulances waren behandeld
werd besloten om ze toch niet naar een ziekenhuis te vervoeren. Rond
18.35 uur kon de traumahelikopter weer terugkeren naar de basis in
Amsterdam, een kleine tien minuten later waren ook de ambulanceteams
en de aanwezige politie-eenheid vertrokken.
47 08-08-2017 Duiker en buddy

Duiker 1:
Mijn eerste duik in Frankrijk. Deze dag verliep naar mijn gevoel al wat gestrest ik was aan de late kant te laat op het strand. Ik zelf voelde me al niet zo goed in verband toiletgang en had gedacht dit doe ik wel na de duik. Mijn duikpak voelde strak aan bij de benen. Bij de afdaling tot 20 meter ging het redelijk maar eenmaal op de bodem moesten wij een stuk zwemmen . Dit kostte mij veel moeite. Ik voelde mij op dat moment echt beroerd. Ik heb toen mijn buddy een signaal met de lamp gegeven en hem duidelijk gemaakt dat ik de duik wou afbreken. Wij zijn toen samen aan de opstijging begonnen Een ieder op zijn eigen trimvest met in acht neming van de stijgsnelheid. Aan de oppervlakte heeft mijn buddy mij naar de clubboot begeleid. (omstander) heeft mij verder geholpen met mijn spullen uit te doen. De oorzaak van dit duikincident is aan verschillende zaken toe te schrijven. Te gejaagd voor de duik. Te strak duik pak voeten waren bij terug komst op camping licht blauw. Geen Toiletgang voor de duik speelt hier zeker ook in mee. Op advies van (medisch onderlegt ...) andere medicatie in nemen voor het duik (lucht wegen). Dit alles heeft tot dit incident bij gedragen. Je kunt dan al wat langer duiken maar het kan altijd mis gaan.

Verhaal buddy:
We besloten een duik te gaan maken naar een van de SEC's vermoedelijk Sec de Carrières. We voeren met drie boten uit. samen met 5 duikers en 1 toeschouwer sloot zich bij mij aan op de clubboot. Zijn boot (duiker 1) was nog niet vaarklaar. Aangekomen, besloten we toch bij Sec de Carrières te gaan duiken. Duiker 3, 4 en 5 hebben gevraagd om met hen mee te gaan duiken. Duiker 1 en ik gingen als buddy paar samen duiken. Duiker 1 gaf aan dat dit zijn eerste buiten duik zou worden in 2017, hij had wel bij TODI een binnen duik gemaakt. Bij het aankleden vroeg duiker 1 mijn hulp, daar zijn (nat)duikpak zeer moeilijk aan te trekken was, dat bleek. Na het aantrekken kreeg duiker 1 de ritssluiting niet dicht. Duiker 1 zei dat hij was aangekomen. Vermoedelijk zou het pak beter gaan zitten als het nat werd. We besloten in het water te gaan en naar het anker te duiken voor de anker check. Te water gaan ging goed, beide gaven OK teken, bij het anker op ongeveer 20 m diepte, gaven we elkaar weer het OK teken. Duiker 1 keek goed uit de ogen. We besloten naar het Rif te duiken, deze lag ongeveer 20 meter verder op. Duiker 1 bleef op dat moment iets achter, dus besloot ik rustiger te gaan zwemmen. Bij het rif aangekomen, doken we achter het rif verder omlaag (max 26 meter). Duiker 1 gaf me licht signalen, waarop ik direct naar duiker 1 keek. Duiker 1 gaf aan duizelig te zijn en de duik te willen afbreken. Hij ging terug. Hij kroop het rif omhoog, waarop ik hem gelijk ondersteunde door het vast te grijpen. We gingen naar de bovenkant van het rif. We zagen het anker van het andere duikteam liggen. Duiker 1 zakte toen weg (was wel gewoon bij kennis), we besloten gelijk naar het oppervlakte te gaan. Met een geassisteerde opleiding van ongeveer 20 meter zijn we samen omhoog gegaan. Ik hield duiker 1 constant in de gaten door hem in de ogen te kijken. Duiker 1 zelf was gewoon bij en kon zijn eigen instrumenten blijven bewaken. Veilig boven gekomen (met een stijgsnelheid van max. 10 m per minuut) Gaf duiker 1 aan geen energie te hebben om naar de boot te zwemmen. We besloten dat ik hem naar de boot zou zwemmen. Het vest van duiker 1 nog iets verder opgeblazen heb ik hem naar de boot gezwommen. De niet duiker zag dat we aankwamen en bood hulp aan. Samen hebben we duiker 1 in de boot getild, het geen dat duiker 1 niet zelfstandig kon. Maximale duiktijd was 10 minuten. In de boot heeft de niet duiker aan duiker 1 zuurstof toegediend, daar duiker 1 nog steeds buiten adem was. Hierna voelde hij zich een stuk beter. Duiker 1 gaf later aan dat hij blauwe voeten had, omdat het duikpak te zeer knelde.

42 24-09-2017 Lid Duikclub Tijdens een diepe duik in het kader van een Advanced Open Water opleiding raakt duiker 1 in paniek en maakt een te snelle opstijging. Duiker 2 en duiker 3 (de instructeur) stijden ook op. Duiker 2 zwemt de, bewusteloze, duiker 1 naar de kant. Duiker 3 (de instructeur) is afgedaald om zijn decompressie stops af te maken. Er zijn 2 ambulances en een trauma helikopter ter plaatse geweest. De medische toestand van de betrokkenen is bij DOSA (nog) niet bekend.
37 08-09-2017 Duikersgids en Dagblad van het Noorden Beroepsduiker bij werkzaamheden aan de sluis onder water bekneld geraakt. Na meer dan 1 uur bevrijd uit zijn situatie en gereanimeerd. De duiker is overleden. 
38 06-07-2017 Facebook van slachtoffer Duiker stijgt na duik op wrak op; houdt een deco stop van in totaal 7 minuten en klimt aan boord. Na sigaret en "deco biertje" voelt hij zich niet goed. Transport naar ziekenhuis IJmuiden en van daar naar AMC Amsterdam. Daar blijken er stikstofbellen bij het evenwichtsorgaan te zitten. Nu, medio september heeft het slachtoffer nog steeds restverschijnselen. Wijt zelf ongeval mede aan slechte conditie, stress, roken en deco biertjes. Is zeer open over wat er gebeurd is op zijn facebookpagina, waarin hij een video heeft opgenomen over wat er gebeurd is.
NB: de betrokkene geeft akkoord aan DOSA dat zij  herleidbare details en verwijzingen publiceert over het voorval. Chapeu hiervoor.
39 08-09-2017 RTV Utecht, Duiken in beeld, AMC 50 jarige duiker is een beginnende duiker en maakt zijn derde duik. Dit is een nachtduik en hij voelt zich op 6-7 meter diepte niet op zijn gemak. Komt met een bodemtijd van minder dan 10 minuten boven. Is vanwege verdenking van een long overdruk letsel met zuurstof naar het AMC vervoerd. Nader onderzoek heeft geen bijzonderheden laten zien. Na een nacht opname ontslagen uit het AMC.
40 augustus 2017 AMC, lokale pers Duiker van in de zestig komt boven water na een duik van ongeveer 20 minuten op ca 10 meter. Gaf bloed op. Is met de traumaheli naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. Geen afwijkingen bij lichamelijk en neurologisch onderzoek en normale saturatie. Bleek uiteindelijk een (rand) pneumatorax te hebben.
41 08-09-2017 HV Zeeland Duiker raakt in de ochtend vermist. Hulpverlening wordt massaal ingeschakeld, waaronder heli en reddingsboten. Duiker komtop eigen kracht weer boven water en blijkt zich bij een andere groep te hebben aangesloten.
35 27-jun.-17 vereniging Tijdens zwembadtraining met coopertest en onderwaterverblijf wordt één persoon onwel. Persoon zakt onder water gedurende ca.30-tal seconden. Oefening onderwaterverblijf is net gestart. Instructeur en toezichthouder ondernemen bij geen reactie direct individuele actie en halen persoon uit het water en op de kant. Door een overige aanwezige instructeur wordt direct reanimatie gestart, 2e instructeur dient direct O2 toe, Reanimatie vindt plaats gedurende ca. 2 minuten, Persoon raakt weer bij kennis en in stabiele zijligging gelegd onder verdere toediening O2. op 3 resp. 4 minuten waren hulpverleningsdiensten(politie/ambulance) ambulance aanwezig en wordt persoon door amublancepersoneel onderzocht. Persoon wordt meegenomen ter observatie in ziekenhuis. Persoon heeft één nacht in het ziekenhuis moeten verblijven en werd vervolgens zonder bijkomende klachten ontslagen en maakt het verders goed. Voorlopige diagnose shallow water black out. Incident is ge-evalueerd met hulpverleningsdiensten en gecomplimenteerd omtrent de snelle ondernomen actie. Binnen de eigen vereniging is uitvoerig individuele nazorg met betrokkenen gehouden.
33 4-jun.-17 Excelsheet LIFRAS Duikcilinder verliest in zeer korte tijd enorm veel lucht. Lucht komt met veel kracht vrij. Letsel: gebroken tand en snede in het gezicht
32 20-mei-17 Excelsheet LIFRAS Duiker glijdt uit op weg naar het water en blesseert zijn rechter hand
29 4-jun.-17 Omroep Zeeland Dit voorval is inmiddels gemeld door een mededuiker en staat onder ID 31 bij het overzicht sportduiken
28 7-jun.-17 Duikeninbeeld TV Eddy dook enkele mijlen uit de kust ter hoogte van het Franse Boulogne-sur-Mer.
Ronny Margodt, voorzitter van de Vlaamse duiksportliga Nelos, verklaart dat Eddy Dielen één van de hoogst gebrevetteerde duikers in Vlaanderen was, die zeer bekend was met duiken in de Noordzee. Aan het einde van de duik, tijdens de opstijging is er iets mis gegaan. Eddy steeg samen met zijn buddy op, maar eenmaal aan de oppervlakte was er van Eddy geen spoor meer.