Copyright 2023 - DOSA

Als u direct een incident wilt melden, kunt u hierna klikken op één van de formulieren die betrekking heeft op uw type duiksport:
Sportduiken

Technisch duiken
Freediven 
Melding door derden

 

U bent niet direct betrokken bij een incident, maar heeft er wel kennis van genomen? Dit kan bijvoorbeeld zijn via krant, radio, tv. Of omdat u op een duiksite aanwezig was toen er iets gebeurde. Wij zouden het fijn vinden als u dat aan ons meldt via. Dat kan via bovenstaande optie 'Melding door derden'. Wij plaatsen dan eventueel een oproep op de site en gaan actief op zoek naar informatie over dat incident.

Maakt u zich zorgen over uw privacy? Lees dan onze uitleg hierna.
Wilt u weten waarom DOSA het melden van incidenten belangrijk vindt, lees dan het artikel melding- en leercultuur.


Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor de DOSA. Want zonder de garantie dat herleidbare persoonsinformatie niet openbaar wordt, zullen duikers/freedivers waarschijnlijk niet snel informatie delen. Alle opgeslagen informatie is in overeenstemming met de  de richtlijnen van de AVG.

Alle informatie die naar de DOSA website wordt gestuurd, gaat via een SSL verbinding. Dit kunt u herkennen aan het groene slotje linksboven in de adresbalk en de letters https. Dit is een versleutelde verbinding, zodat de informatie die u intypt in het incidentformulier, niet door andere servers gelezen kan worden.

Alle betrokkenen van de DOSA hebben een geheimhoudingsplicht getekend. Alleen de beheerder en de aanmelder zijn op de hoogte van de directe persoonsgegevens. Wanneer het incident wordt geanalyseerd, is deze informatie al geanonimiseerd.

Rekening houdende met het feit dat de duiksport een kleine gemeenschap is waarbij incidenten snel bekend worden, kunnen wij niet voorkomen dat informatie toch bekend wordt. Nieuwsberichten kunnen worden toegevoegd aan de incidentmelding voor extra achtergrondinformatie en details. Deze nieuwsberichten zijn alleen toegankelijk voor de beheerder en aanmelder, om de privacy te waarborgen.