Copyright 2023 - DOSA

Als u direct een incident wilt melden, kunt u hierna klikken op één van de formulieren die betrekking heeft op uw type duiksport:
Sportduiken

Technisch duiken
Freediven 
Melding door derden

 

U bent niet direct betrokken bij een incident, maar heeft er wel kennis van genomen? Dit kan bijvoorbeeld zijn via krant, radio, tv. Of omdat u op een duiksite aanwezig was toen er iets gebeurde. Wij zouden het fijn vinden als u dat aan ons meldt via. Dat kan via bovenstaande optie 'Melding door derden'. Wij plaatsen dan eventueel een oproep op de site en gaan actief op zoek naar informatie over dat incident.

Maakt u zich zorgen over uw privacy? Lees dan onze uitleg hierna.
Wilt u weten waarom DOSA het melden van incidenten belangrijk vindt, lees dan het artikel melding- en leercultuur.

Privacy
De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor de DOSA. Want zonder de garantie dat herleidbare persoonsinformatie niet openbaar wordt, zullen duikers/freedivers waarschijnlijk niet snel informatie delen. Alle opgeslagen informatie is in overeenstemming met de richtlijnen van de AVG. U bent overigens niet verplicht om uw persoonsgegevens in de formulieren te geven. Het helpt ons wel voor het geval wij nog verduidelijkingsvragen hebben.

Alle informatie die naar de DOSA website wordt gestuurd, gaat via een SSL verbinding. Dit kunt u herkennen aan het groene slotje linksboven in de adresbalk en de letters https. Dit is een versleutelde verbinding, zodat de informatie die u intypt in het incidentformulier, niet door andere servers gelezen kan worden.

Alle betrokkenen van de DOSA hebben een geheimhoudingsplicht getekend. Alleen de beheerder en de aanmelder zijn op de hoogte van de directe persoonsgegevens. Wanneer het incident wordt geanalyseerd, is deze informatie al geanonimiseerd.

Rekening houdende met het feit dat de duiksport een kleine gemeenschap is waarbij incidenten snel bekend worden, kunnen wij niet voorkomen dat informatie toch bekend wordt of herleidbaar naar een persoon.

DOSA maakt geen gebruik van cookies. Persoonsgegevens blijven maximaal 1 jaar en 3 maanden bewaard. Aan het einde van het eerste kwartaal in het jaar volgend op de melding worden de persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderd.

U kunt altijd een verzoek aan ons doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze bestanden

 

Website problemen

In verband met problemen met de website, zijn op de website meldingen niet meer zichtbaar. De meldingen komen wel binnen. We zijn op de achtergrond bezig om de website in een modern jasje te laten gieten die voldoet aan de huidige standaard. Dat heeft even tijd nodig. De website blijft wel operationeel.

Blijf melden aub.

Gemaakten meldingen zijn in de nieuwe website weer zichtbaar.