Copyright 2017 - DOSA in samenwerking met IMACT
FAQs - Algemeen

Nee. Uw gegevens zijn alleen bekend bij de databasebeheerder. Ook de overige DOSA leden krijgen geanonimiseerde verslagen te zien. U kunt ook nog kijken bij Privacy.

Nee. De DOSA registreert en analyseert. Daarnaast is zij onafhankelijk van duikorganisaties. Het is niet onze bedoeling om te veroordelen, maar te leren van de incidenten. Uw gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan derden.

Het is niet altijd mogelijk om alle details te beschrijven die de DOSA kan gebruiken voor de analyse. Mochten er nog vragen zijn, dan is het fijn wanneer de beheerder u kan benaderen.
Ook kan het zijn dat het langer duurt voordat duidelijk is wat precies de gevolgen zijn geweest van een incident, en is latere navraag gewenst.

Vanuit de DOSA kunnen wij helaas geen ondersteuning bieden. Wij willen u daarvoor doorverwijzen naar Slachtofferhulp Nederland. Zij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van slachtoffers, getuigen en omstanders bij incidenten. Graag horen wij  wat voor uw vereniging de oplossing is geweest, zodat wij zonodig ons advies hierop bij kunnen stellen, mocht deze vraag in de toekomst nogmaals aan ons gesteld worden. Stuur daarvoor een email

Jazeker! Op aanvraag geeft de DOSA graag presentaties. Stuur hiervoor een email.

Er zijn best veel zaken die een rol gespeeld kunnen hebben bij een incident. De DOSA is bezig om de vragenlijst uit te breiden. In de tussentijd ontwikkelen we ook een checklist die u kunt gebruiken om het voorval te beschrijven. Op dit moment heeft u daar nog niet zoveel aan. Des te prettiger als we u alsnog kunnen benaderen als we vragen hebben.

 

Het motto:"Plan je duik en duik je plan" blijft een zeer waardevol advies. Door de jarenlange analyses hebben we geconstateerd dat het uitvoeren van een volledige buddy check veel ongelukken had kunnen voorkomen. Daarnaast propageren wij de Laatste Minuut Risico Analyse (LRMA). Deze kun je hier vinden op de site.

Nee, je kunt ook incidenten melden waarbij Nederlanders in het buitenland zijn betrokken. Of waarbij buitenlanders in Nederland zijn betrokken.
Twijfel je? Altijd melden!

 

Er gebeurt iets dat buiten het duikplan valt. Dit kan interessant zijn voor andere duikers. Alles wat niet is verlopen volgens duikpan, met of zonder schade aan mens of materiaal, en een leerpunt voor anderen kan zijn, is interessant en belangrijk om te melden.
Twijfel je? Altijd melden!

Een incident is alles wat niet volgens het (duik)plan is verlopen en interessant is voor andere duikers om iets van te leren. Dat kan dus ook iets zijn dat niet helemaal volgens plan is ggaan in een zwembad bij de training. Het maakt dus niet uit of er daadwerkelijk schade is geleden.